Elos är en industrikoncern inom Medicinteknik.

Elos är en engagerad och strategisk samarbetspartner till kunder med höga krav på kompetens och kvalitet. Vi arbetar bl a med dentala och ortopediska implantat, instrument och komponenter till medicintekniska produkter. Inom vissa delar har Elos en betydande marknadsposition.

Bolagets B-aktie är noterad på Small Cap, NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer här    

Medicinteknik

Elos Medtech

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter. Vi erbjuder innovativa helhetslösningar, från ide till färdig produkt, genom konceptet Complete Performance.
Elos Medtech arbetar inom affärsenheterna Dental, Orthopeadics, Medical Devices och Diagnostics.
Läs mer här