Elos är en industrikoncern som är organiserad i två affärsområden – Medicinteknik och Mätteknik. Inom vissa delar av dessa segment har Elos en betydande marknadsposition.

Elos är en engagerad och strategisk samarbetspartner till kunder med höga krav på kompetens och kvalitet. Oavsett om det gäller dentala och ortopediska implantat, instrument och precisionsmekaniska komponenter till medicintekniksa produkter eller mätinstrument till krävande industrier.

Bolagets B-aktie är noterad på Small Cap, NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer här    

Medicinteknik

Elos Medtech

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter. Vi erbjuder innovativa helhetslösningar, från ide till färdig produkt, genom konceptet Complete Performance.
Elos Medtech arbetar inom affärsenheterna Dental, Orthopeadics och Medical Devices.
Läs mer här

Mätteknik

Elos Fixturlaser

Affärsområdet består av verksamheten – Elos Fixturlaser.

Elos Fixturlaser utvecklar, tillverkar och marknadsför laserbaserade mätinstrument till kunder med höga effektivitetskrav.
Läs mer här